درباره ما

سایت با نمایندگان با هدف انتشار محتوایی متنوع و مهمتر از همه ارائه مطالبی با مبنایی واقعی ، علمی و تایید شده در حوزه فعالیت خود شکل گرفته و همواره سعی گردانندگانش این است که در روند تعریف شده‌ سایت – با نمایندگان – اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری را در چهار چوب فعالیت‌هایش (بدور از جهت گیری های مغرضانه سیاسی) گنجانده و مهمترین اصل آن را که پرهیز از دستکاری اصل خبر و درج منبع است را حفظ نماید، موضوعی که امروزه به عنوان شاخصی منطقی و علمی در تمامی رسانه های موفق و حرفه ای دیده می شود.